Course curriculum

 • 1

  Product Owner, Ürün Sahibi

  • Hoş Geldiniz!

  • Product Owner, Ürün Sahibi

  • Ürün Sahipliği ve Proje Yönetimi Karşılaştırması

  • Çıktı X Sonuç (Output vs Outcome)

  • Quiz

 • 2

  Ürün Vizyonu

  • Cebinizde

  • Bir Vizyonu Paylaşma

  • Asansör Konuşması

  • Quiz

 • 3

  Ürün Stratejisi

  • Adaptif Ürün Stratejisi

  • Fırsat Kanvası

  • Ürün Hedefi

  • Quiz

  • Pratikler

 • 4

  Kullanıcı İhtiyaçlarını Anlama

  • Personas

  • Müşteri Görüşmeleri

  • Varsayımları Doğrulama

  • Quiz

  • Pratikler

 • 5

  Ürün İş Listesi (Product Backlog)

  • Ürün İş Listesi (Product Backlog)

  • Kullanıcı Hikayeleri

  • Kabul Kriterleri

  • INVEST

  • “Done” Bitti tanımı

  • Quiz

 • 6

  Kullanıcı Hikayesi Haritalama

  • Kullanıcı Hikayesi Haritalama

  • Hikaye Haritası Öğeleri

  • Hikaye Haritalama Süreci

  • Quiz

  • Pratikler

 • 7

  Değer Tabanlı Önceliklendirme

  • Değer Nedir?

  • Mutlak İş Değeri

  • Göreceli/Karşılaştırmalı İş Değeri

  • Mutlak vs. Göreceli/karşılaştırmalı Değer

  • Önceliklendirme Teknikleri

  • Sonuç

  • Quiz

  • Pratikler

 • 8

  Ürün İş Listesi olgunlaştırma Teknikleri

  • Hazır Kavramı

  • Planlama Pokeri

  • Kullanıcı Hikayesi Bölme/Parçalama

  • Çözümünüzü Çizin

 • 9

  Tahmin ve Tahmin

  • KarşılaştırmalıTahmin

  • Tahmin

  • Quiz

 • 10

  Öğrenmeye devam edin

  • Öğrenmeye devam edin